Glædelig jul & godt nytår

English below

Tusind tak for i år! Det der 2020, som har været det mærkeligste år meget, meget længe.

Foruroligende og usikkert – og så alligevel også et år, hvor vi har fået mulighed for at tænke os om, handle anderledes, skifte gear og rykke sammen med dem vi holder af. Nogle gange fysisk, andre gange online.

I vores virksomme virksomhed har vi på mange måder haft et godt år – og selvfølgelig også et virkeligt krævende og temmelig udfordrende ét.

Vi har tilbragt meget tid i Danmark, især Tversted, også København – også lidt tid i vores lab i Berlin, to korte ophold i Italien (en gang med held, en anden gang stort set uden).

Vi har i løbet af året designet bøger, fx ‘Lerets billedmager’ til museerne Clay og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, ‘Spis & Strik’, Camillos Køkken i et samarbejde med Isager, ‘Walking in the Void’ for Glasmuseet Ebeltoft og kunstnerne Philip Baldwin og Monica Guggisberg. Vi har designet en ny identitet og website til ‘7 Generations’ i Schweiz.

Vi åbnede vores pop-up restaurant Camillos Køkken i sommerens tiltrængte ‘corona-pause’. Drev den med stor glæde og masser af gæster i næsten tre måneder på den nedlagte folkeskole i Tversted. Med middage, frokoster og en succesfuld række af søndagssaloner, med god mad – og oplægsholdere, der tog pulsen på livet lige netop den aften.

Vi har – lige før det hele lukkede ned igen – afholdt to skønne middage i Aarhus sammen med Gastro & Vino, og en talk på ARoS, om hvorfor det er, vi elsker mad og bøger og får netop det til at hænge sammen.

Vi glæder os af mange gode grunde til det nye år – vi har allerede gang i et par spændende bøger, der skal designes, et par websites vi skal udvikle, en sommerrestaurant, der skal køres, en kogebog, der skal skrives, andre spændende design-opgaver, der venter.

Håber vi ses i 2021!

Glædelig jul & godt nytår

Helle & Jørgen – Lower East design – Camillos Køkken – Camillo & Marietta

Happy Holidays!

This year was like no other – a very strange, worrying and uncertain one. But also a year where we had the opportunity to stop and think about (our) life, start acting differently, change gears. And be with those we care about – sometimes physically, other times online.

In our company, we have, in many ways, had a fine year – and of course also a really demanding and rather challenging one.

We have spent a lot of time in Denmark, especially Tversted at the Danish West Coast, also in Copenhagen – some time in our lab in Berlin, spiced up with two short stays in Italy.

During the year we have designed books, like ‘Images in Clay’ for Clay Museum of Ceramic Art and Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt’s Museum, ‘Eat & Knit’, Camillo’s Kitchen in collaboration with Isager, ‘Walking in the Void’ for Glasmuseum Ebeltoft and artists Philip Baldwin and Monica Guggisberg. We have designed a new identity and website for ‘7 Generations’ in Switzerland.

We opened our pop-up restaurant Camillo’s Kitchen during this summer’s much-needed ‘corona break’ in Tversted, Denmark. Ran it with great pleasure and lots of guests for almost three months. With dinners, lunches and a successful series of Camillo’s Sunday Salons; with great food and great talks.

We are for many good reasons looking forward to the new year. We already have a couple of interesting books to design, a couple of websites to develop, a summer restaurant to run (again), a cookbook to write, and other designs tasks in the pipeline.

Hope to see you in 2021!

Merry Christmas & a Happy New Year

Helle & Jørgen – Lower East Design – Camillo’s Kitchen – Camillo & MariettaComments are closed.